Sadarbības partneri

Pakalpojumi

  • dokumentu sagatavošana un objekta nodošana ekspluatācijā;
  • dokumentu sagatavošana un nekustamā īpašuma reģistrācija Zemesgrāmatā;
  • patvaļīgas būvniecības legalizēšana;
  • klienta interešu pārstāvība valsts un pašvaldību institūcijās;
  • telpu grupu uzmērījumi nomas līguma pielikumam;
  • būvju jeb telpu uzmērījumi rekonstrukcijas vajadzībām;
  • nekustamā īpašuma nodokļa optimizēšana;
  • būvprojektu izstrādes organizēšana;

SIA"Sakārtoti Nami" profesionāļi rūpīgi iedziļinās katra klienta vajadzībās un piedāvā pasūtītājam visizdevīgākos risinājumus jebkuras sarežģītības nekustamo īpašumu formēšanas jautājumos.

Komplicētu projektu izstrādē nepieciešamības gadījumā tiek slēgti apakšlīgumi ar arhitektiem/būvinženieriem vai arhitektu/būvinženieru birojiem. Piesaistot mūsu sadarbības partnerus, organizējam projektēšanas vajadzībam topogrāfiskos plānus un zemes robežu plānus.

          SIA "Sakārtoti nami"                 Tālrunis: +371 29417747 Valid XHTML 1.0 Transitional